Różne zastosowania helu

Hel ma wiele zastosowań, zarówno w przemyśle jak i w medycynie. Jednym z zastosowań przemysłowych helu jest chłodzenie nadprzewodników. Hel w postaci ciekłej jest stosowany wszędzie tam, gdzie potrzeba ekstremalnie niskich temperatur. Ta właściwość to zasługa bardzo niskiej temperatury wrzenia, czyli -268,93 stopnia Celsjusza.

Hel stosuje się również do napełniania wnętrz statków powietrznych typu sterowce, balony etc.

Roztwór helu z tlenem stosowany jest również w medycynie i nurkowaniu głębinowym, przede wszystkim dzięki niskiej rozpuszczalności helu w osoczu krwi.

Jaka jest główna różnica między helem technicznym a medycznym? Hel dostepny jest w wersjach o różnym poziomie oczyszczenia. Hel techniczny to hel 4,0 i 4,6. Wyższe numery to oznaczenia helu o podwyższonej czystości. Hel stosuje się w postaci jednorodnej lub wchodzi w skład mieszanki. W zastosowaniach przemysłowych i technicznych, hel stosuje się głównie w czystej, nierozrzedzonej postaci. Natomiast w medycynie stosuje się głównie mieszanki tlenu, azotu (podtlenku azotu) z helem.